Redakcja

REDAKTOR NACZELNY:
Krzysztof Rybczyński
krzysztofr.wiadomoscitychy@gmail.com
tel. 697 997 313

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO:
Amadeusz Czarnota – 03//PF//WT//17
amadeuszc.wt@wp.pl

 

BIURO REKLAMY:
Krzysztof Rybczyński
krzysztofr.wiadomoscitychy@gmail.com
tel. 697 997 313